dissabte, 12 de novembre de 2016

LITERATURA MEDIEVAL: INTRODUCCIÓ


EDAT MITJANA

Període molt llarg: se situa normalment entre el 476 -caiguda de l'imperi Romà- sota l'imperi germànic i el 1453 -caiguda de Constantinoble en mans dels turcs.

Mescla de diferents fets, característiques socials, culturals.... -----> diferents tendències en literatura.
 • Inicis: domini del teocentrisme cristià i estructura social feudal de cavallers i senyors, eclesiàstics i pagesos. La literatura té finalitat moral i religiosa. S'usa el llatí escrit.
 • A partir del segle XII: burgesia (enriquiment de les ciutats) i noblesa (poder i esplendor). Nova mentalitat: literatura profana i elitista. Literatura trobadoresca, de cavalleries...
  • Avanços culturals, progrés econòmic, comerç...
  • Aparició de literatura en llengües “vulgars”: literatures nacionals europees.
  • França: centre de renovació espiritual.
 • Al final de l'Edat Mitjana: inicis de l'humanisme. Antropocentrisme.


Segons els diferents grups socials:
Bellatores: literatura cortesana i cavalleresca.
Oratores: literatura moral o doctrinal.
Laboratores: literatura popular. Literatura oral: per exemple èpica (“Chanson de Roland”, “Cantar del Mío Cid”...)

Aportació de l'edat mitjana a la literatura occidental:
 • POESIA TROBADORESCA.

 • DOLCE STIL NOVO: nova mentalitat humanista.
 • MATÈRIA DE BRETANYA.


Hi ha també influències de la LITERATURA ORIENTAL?

A través de l'Al-Andalus ens arribaren influències d'obres orientals. Copistes i traductors escriuen en àrab obres gregues (les Faules d'Isop, Aristòtil...), hindús (per exemple PANCHATRANTA , Sendebar), perses.... Per exemple el Calila i Dimna, una col·lecció d'apòlegs d'origen indi que seran llegits en àrab per autors com Ramon Llull. Segurament també degueren conèixer Les mil i una nits: recull de faules, anècdotes, refranys, contes (Simbad el mariner, Alí-Babà i els 40 lladres, Aladí i la llàntia meravellosa)... de fonts diverses, i autors desconeguts, que és dividida en mil i un capítols cap al segle XIV dins una història “marc”. Quina?


 

POESIA TROBADORESCA.

 TROBADOR, JOGLAR I FINA AMOR

AUCA DELS TROBADORS

POESIA TROBADORESCA:
 • primera poesia culta en llengua vulgar. S'escriu en occità i és acompanyada de música.
 • composicions poètiques i musicals creades per trobadors en llengua occitana (provençal) entre els segles XII i XIII i que tengueren el màxim interès en les corts medievals del sud francès, Catalunya i nord d'Itàlia. 
 • Se'n conserven unes 2500 d'uns 350 poetes (alguns anònims). Es troben en CANÇONERS (uns 100) i, a més dels poemes, inclouen en alguns casos la notació musical i també la VIDA (breu biografia del trobador, a vegades llegendària) i la RAZÓ (motiu o explicació dels poemes).  

 • El tema bàsic de la poesia trobadoresca és l'AMOR CORTÈS (o FINA AMOR):
  • Representava lúdicament(com un joc retòric) una relació de vassallatge entre el trobador i la dama (normalment casada), a qui jurava servei i fidelitat. 
  • Personatges de l'AMOR CORTÈS: hom, midons o domna, gilós, lausengiers... 
  • Ús del senhal per amagar el nom de la dama.

 • Gèneres bàsics de la poesia trobadoresca:  CANÇÓ, TENÇÓ, ALBA, BALADA, PLANY, SIRVENTÈS... 
 • Estils de "trobar":
  • trobar RIC: és una poesia molt difícil perquè està molt carregada formalment.
  • trobar CLUS: és una poesia difícil perquè presenta dificultats de contingut, és mala d'entendre.
  • trobar LLEU: és una poesia senzilla, de caire més popular i bona d'entendre. 
 • Pàgines informatives:


 • Enllaços a poemes musicals:


Activitats (ajuda't del llibre de text i d'altres fonts):
1. Què vol dir "trobar"?
2. Distingeix TROBADOR i JOGLAR.
3. Qui foren les TROBAIRITZ? Engfanxa algun poema trobadoresc que sigui creat per una trobairitz.
4. Explica la temàtica de l'AMOR CORTÈS O FINA AMOR.
5.Defineix els principals gèneres de la poesia trobadoresca. Adjunta'n algun exemple. 
6. Llegeix la informació sobre el trobador BERNAT DE VENTADORM
Llegeix els textos que apareixen al llibre de text (pàg.42-43) i realitza'n les activitats.Trobadors activitats


Activitats:

Activitats (ajuda't del llibre de text i d'altres fonts):
1. Què vol dir "trobar"?
2. Distingeix TROBADOR i JOGLAR.
3. Qui foren les TROBAIRITZ? Enganxa algun poema trobadoresc que sigui creat per una trobairitz.
4. Explica la temàtica de l'AMOR CORTÈS O FINA AMOR.
5.Defineix els principals gèneres de la poesia trobadoresca. Adjunta'n algun exemple.
6. Llegeix la informació sobre el trobador BERNAT DE VENTADORM


Llegeix els textos que apareixen al llibre de text (pàg.42-43) i realitza'n les activitats.


Solucions

1- És l'art de fer composicions artístiques cultes amb lletra i música, propi dels trobadors.

2- Diferències entre Joglar i Trobador.

DIFERÈNCIES JOGLAR TROBADOR
És un intèrpret de les composicions d'altri. Fa referència a cantaires, artistes ambulants.


Divulgava els poemes que havien elaborat els trobadors, feien acrobàcies, malabarismes, eren com uns bufons.


És el creador de les peces literàries i musicals, interpreta la seva pròpia obra.
En general es dedicaven sobretot a la composició, on els temes principals eren l'amor cortès i l'esperit cavalleresc dels herois de les croades.


Així que el trobador escrivia poesia, en occità, per ser cantada.


Amb un llenguatge més culte, per això no escrivien en català com ho feien els joglars.


Aquí deix una estrofa del llibre d'Alexandre que distingeix entre els gèneres de poesia més culte ( clergues) i la més popular ( joglars ).''Mester traigo fermoso, non es de joglaría,
mester es sin pecado, ca es de clerezía
fablar curso rimado por la quaderna vía,
a sílabas contadas, ca es grant maestría.''3. Qui foren les TROBAIRITZ? Enganxa algun poema trobadoresc que sigui creat per una trobairitz.

Les trobairitz van ser poetes catalanes, occitanes i nord-italianes del segle XII. Han estat poc estudiades i traduïdes en comparació amb els trobadors, contemporanis de la seva època.
Són conegudes : Azalais de Porcairagues,Castelloza o la Comtessa de Dia.
Les trobairitz eren dones força agosarades que cantaven l'amor que sentien pels seus amants amb molt d'atreviment i cortesia. Dones que sabien de lletra i de música i competien amb els trobadors per ser bones "corteses", tot un exemple d'igualtat de sexes, a l'Edat Mitjana. Les trobairitz eren dones cultes a l'alta societat, en general senyores feudals. Al contrari dels trobadors, pels quals ''l'amor cortès" era cantar a les dones dels seus amos, les trobairitz cantaven per al gust propi per la bellesa o directament als seus estimats. Les trobairitz varen dirigir, sense lleis, les qüestions amoroses de les corts.Voldria tenir el meu cavaller
una nit, nu en els meus braços
i que ell es tingués per feliç
només que jo li fes de coixí.
Li dono el meu cor, el meu amor,
el meu judici, els meus ulls
i la meva vida.
Bell amic, amable i bo.
quan us tindré en el meu poder?
I que jagués amb vos un vespre
i que us donés un bes amorós.
Sapigueu que tindria gran desig
que us tingués en lloc del marit,
només que m'haguéssiu concedit
de fer tot això que jo voldria.

Comtessa de Dia


La Comtessa de Dia escriu aquest poema pel seu amant. Com la majoria dels poemes de trobadors i trobairizs es reflecteix l'amor cortès, l'amor de desitjar, de somiar més enllà de classes socials, més enllà del destí. Entre els dos hi ha una relació amorosa i adúltera. Ella el desitja apassionadament i ho expressa de forma senzilla sense fer servir paraules rebuscades. Desitja tenir-lo al costat, tenir-lo com a marit per sempre més.
4. Explica la temàtica de l'AMOR CORTÈS O FINA AMOR.

La convenció més important de la poesia trobadoresca és la <<fina amor>> o <<amor cortès>>. Consisteix en un codi estètic per mitjà del qual s'expressen els matisos d'una relació amorosa entre el trobador i una dama ( midons ) de la qual tracta de merèixer mercè. En realitat, el trobador viu una relació de vassallatge, ja que ret homenatge a la dama. Ara bé, es crea un triangle en aparèixer un opositor: el marit ( gilós ), que vol descobrir la relació i posar-hi fi. El poeta pot comptar amb l'ajut d'un escuder, mentre que el gilós fa servir els espietes ( lausengiers ) per saber tot el que passa.
5.Defineix els principals gèneres de la poesia trobadoresca. Adjunta'n algun exemple.

Gèneres

 • La cançó: Expressava l'amor entre un cavaller i midons, que era la dama el qual estava enamorat. Està composta per un nombre que oscil · la entre 5 o 7 cobles o estrofes amb una o dues tornades i el nombre de versos es variable.
 • Plany: Era un reconeixement per a la mort d'algú.
 • El sirventès: Era un poema bèl·lic on es criticava el castell contrari amb matís satíric, generalment la seva temàtica és política, és la forma per la qual el trobador expressa el que pensa sobre la realitat que l'envolta.
 • Lament fúnebre
 • L'alba: Separació d'una parella al dematí quan han passat la nit junts.
 • L'alba religiosa
 • La pastorel·la: La trobada d'una pastora amb un cavaller i on passen coses...suposa una idealització bucòlica de l'estimada, sempre sota pseudònim.
 • La Balada : tipus de poesia més popular destinada a acompanyar un ball.
 • La tençó: una espècie de debat poètic en què dos trobadors ( trobairizs ) discuteixen sobre un tema normalment amorós. Però hi ha moltíssims altres gèneres: comjat (comiat), escondit (protesta d'innocència), descort (desacord), l'estampida, cançons destinades a l'acompanyament de la dansa.

Ex: ALBA- D'autor anònim i d'una sola estrofa que condensa perfectament i delicadament el contingut que en altres poesies ocupa molts més versos, que detallen les sensacions del cavaller i de la dama abans de separar-se deprés d'haver passat la nit junts.
I
Quan lo rosinhols escria
ab sa part la nueg e.l dia,
yeu suy ab ma bell'amia
jos la flor,
tro la gaita de la tor
escria: "Drutz, al levar!
Qu'ieu vey l'alba e.l jorn clar."
I
Quan el rossinyol refila
amb sa parella de nit i de dia
jo estic amb ma bella amiga
sota la flor,
fins que el guaita de la torre
crida: "Amants, a llevar-se!
que jo veig l'alba i el dia clar."

6. Llegeix la informació sobre el trobador BERNAT DE VENTADORM
EL CICLE ARTÚRIC: la MATÈRIA DE BRETANYA

LA NOVEL·LA DE CAVALLERIES. EL ROMANÇ DE TRISTANY I ISOLDA


L'inici de la novel·la de cavalleries fou lent: la seva base prové de les novel·les sobre l'antiguitat.
A partir de les adaptacions anomenades roman, es volia indicar que passaven d'una obra llatina a una llengua romànica. El concepte "roman" acabà significant 'novel·la'.

De textos que refeien l'antiguitat i/o la tradició clàssica (l'anomenada "Matèria de Roma") en tenim exemples com :
-La guerra de Troia-->Roman de Troie (1165) 

-Alexandre de Macedònia-->Roman d'Alexandre (1180-1190)

Roman de Troie

L'obra de Chrétien de Troyes representa la culminació del cicle artúric. El 1225, Walter Map recopilà tot el material artúric en prosa i llengua francesa i l'anomenà Vulgata.


CANÇONS DE GESTA: POEMES ÈPICS
No s'ha de confondre la novel·la artúrica amb les cançons de gesta. Aquestes són poemes èpics compostos en llengua romànica entre els segles XII I XIII, que es transmetien oralment. Estaven dedicats a herois i a les seves conquestes. Es tracta d'una poesia narrativa popular i tradicional cantada sobre uns personatges i uns fets que solen tenir un lleu punt de partida històric i que es convertiran pròximament en llegendaris. Narrades per joglars a tot erreu d'Europa, els temes estan sempre relacionats amb les històries i les llegendes del poble. El joglar improvisa oralment amb ajuda de recursos i fa servir uns tipus d'estratègies per mantenir l'atenció del públic.

Cant dels Nibelungs


Els poemes èpics europeus serien:
 • Dins l'èpica germànica: el poema anglès Beowulf  i el cant dels Nibelungs.
 • I dins l'èpica romànica : la Cançó de Rotllan i el Cantar de Mío Cid.


Aquí us deixam un vídeo de la pel·lícula Beowulf de l'any 2007.


I una adaptació d'una òpera de Wagner del "Cant dels Nibelungs".


Ens centrarem més en La cançó de Rotllan: la versió més antiga que es conserva d'aquesta cançó és al manuscrit d'Oxford i fou recollida pel normand Turold.
El poema recrea, tres segles després, un fet històric esdevingut l'any 778 a Roncesvalles.
La cançó de Rotllan gira al voltant de tres eixos temàtics:
·L'exaltació de la cavalleria.
·La crida a la guerra contra els infidels.
·El càstig de la traïció, molt lligat a la concepció feudal: es trenca la fidelitat obligada del vassall envers el seu senyor.
La cançó de Rotllan

S'estructura en 4 parts:
1-La traïció de Ganeló.
2-La derrota i la mort de Rotllan.
3-La victòria de Carlemany.
4-El càstig de Ganeló.

Els recursos expressius que s'utilitzen són els propis de l'èpica, és a dir, la fantasia i hipèrboles èpiques; ritme monòton i repetitiu a partir de sèries de versos decasíl·labs de rima assonant; frases breus i coordinades; descripcions sintètiques que destaquen pel seu patetisme i emoció poètica; lèxic precís, poc figurat; ús d'epítets èpics; referències a l'auditori present; paral·lelismes, comparacions i fórmules literàries que es van repetint.  

Abans de començar amb les novel·les cavalleresques i els llibres de cavalleria, presentam un requadre comparatiu de les cançons de gesta i la novel·la de cavalleries.

        Cançó de gesta              Novel·la de cavalleries
                 
                 -Oral                                -Escrita
              -Cantada                  -Llegida davant un auditori
           -Improvisada               -Planejada i estructurada
        -D'autor anònim              -D'autor conegut (si no s'ha perdut)
             -En vers                     -En vers fins al s.XIII aproximadament, llavors en prosa.
     -Decasíl·labs monorims      -Octosíl·labs apariats
     -Rima assonant                  -Rima consonant
     -Auditori popular               -Lectors i/o auditoris cultes, cortesans
     -Temàtica: bèl·lica i            -Temàtica: aventures cavalleresques,
     religiosa                            amor cortès, matèria de Bretanya,
                                             cort artúrica.
    -Finalitat de l'heroi:              -Finalitat de l'heroi: aconseguir prestigi
    reparar l'honor                   social, perfecció moral i casar-se amb
                                             una dama.                 Als segles XIV i XV, els cavallers foren influïts per les aventures que s'explicaben als llibres de cavalleries. Així neix la figura del cavaller errant. Comença a haver-hi un intent d'evitar la inversemblança i la fantasia.
Les novel·les cavalleresques remeten a un món possible i sovint real sobretot quan parlem de cavallers que formen part de la història. Per altra part, els llibres de cavalleries estan envoltats de gegants, dracs, mags, bruixots i altres personatges extrets de la fantasia. El cavaller és omnipotent, sempre és el millor, mai li passen coses dolentes. En resum, les novel·les cavalleresques són versemblants, en canvi els llibres de cavalleries són inversemblants.

TIRANT LO BLANC 

Una de les aportacions fonamentals en el trànsit de la novel·la medieval a la moderna és l'obra Tirant lo Blanc, una novel·la cavalleresca que retrata tant una mentalitat medieval com renaixentista i planteja amb versemblança, humor i humanisme el desenvolupament d'una obra total.LA MATÈRIA DE BRETANYA

Al costat de les primeres novel·les traduïdes de l'antiguitat clàssica, conegudes també amb el nom de <<Matèria de Roma>>, apareix i es desenvolupa un cicle novel·lístic riquíssim, basat en llegendes cèltiques; es coneix amb el nom de <<matèria de Bretanya>>, perquè l'acció transcorre a la Bretanya francesa, Gal·les, Cornualla o Irlanda. També és també coneguda amb el nom de cicle artúric, perquè els protagonistes són els cavallers de la cort del rei Artús.

El primer llibre que recull aquestes llegendes i tradicions bretones i té com a herois principals :
Espasa excalibur
Mag Merlí
Fada Morgana

El Rei ArtúsUterpandragó • La Historia Regum Britanniae és una obra escrita en llatí  pel clergue bretó Geoffrey de Monmouth, es tracta d'una història dels bretons totalment inventada, que barreja textos clàssics llatins  i llegendes.Després s'introdueix a França amb el títol de Roman de Brut, on es fa referència per primera vegada a la taula rodona.

Taula rodona
 • Entre el 1159 i el 1190, Chrétien de Troyes, també un clergue, recull aquestes antigues llegendes cèltiques i hi incorpora el concepte d'amor cortès. Així crea les primeres novel·les cortesanes escrites en francès, en versos octosíl·labs apariats i una estructura coherent que ha de conduir el lector cap a una lectura moral. 
 Cal dir que de C. de Troyes només se n'han conservat cinc novel·le: ·Erec i Enide.
·Cligès.
·Ivany o el cavaller de Lleó.
·Lancelot o el cavaller de la carreta.
·Perceval o el conte del Graal ( inacabada ).Entre 1160 i 1198, Walter Map reuneix tot el material del cicle artúric en prosa i en francès, i l'anomena Vulgata artúrica, obra que durant tres segles i mig va gaudir d'un èxit extraordinari.
Consta de cinc parts:

Galaaz
1-Història del Sant Graal.
2-Història de Merlín.
3-Història de Lancelot.
4-La recerca del Sant Graal.
5-La mort del rei Artús.

L'heroi principal de la Vulgata és Galaaz, fill de Lancelot.


Altres enllaços de la matèria de Bretanya:Un vídeo del primer capítol de la sèrie animada del rei Artús.


                  El tràiler de la pel·ícul·la del rei Artús.


També pots veure online a internet una sèrie que s'anomena ''Merlín'', que tracta sobre la història de com el mag Merlí de jove ajudaeal rei Artús també jove amb totes les seves aventures.


Tristany i Isolda.

Una altra llegenda del mateix estil, recollida per escrit també a la segona meitat del segle XII, és la història apassionada i de final malaurat Tristany i Isolda.

-L'autor i el seu context.

Es parla de dues versions inicials. Es tracta de dos poemes francesos: la versió anomenada cortesa de Thomas, poeta de la cort d'Enric II d'Anglaterra, i la joglaresca de Béroul. Ambdós són incomplets.
Al segle XIII ja podem parlar de versions en prosa de la llegenda de Tristany. A partir d'aquest moment la història se suma a la matèria artúrica i el seu protagonista formarà part de la Taula Rodona. Se'n van fer força traduccions arreu d'Europa i va tenir una especial difusió a Islàndia.

Al segle XIV es creà una versió catalana, Tristany de Leonís, molt llegit al segle XVI i el Romanticisme li donà una nova dimensió, sobretot en la poesia anglesa i òpera.

Wagner va compondre la seva versió el 1865.


                                          Preludi i mort d'Isolda.

-Orígens i elements d'influència.

És un amor que va contra els principis de fidelitat al rei, contra el matrimoni i és tan passional que va contra la norma social establerta. L'adulteri acabarà malament, cosa que li dóna un aire de mite.
Parteix de llegendes irladeses i cèltiques. Alguns elements provenen de fons folklòrics bastant coneguts: el cabell portat per l'ocell, els arbres que creixen sobre la tomba dels amants i enllacen les seves branques, la flor de farina per descobrir algú... D'origen cèltic és el motiu del drac. Hi hem d'afegir altres bases, per exemple d'origen oriental són el motiu de l'espasa, el jurament ambigu, el casament..

Influència clàssica, l'habilitat de Tristany amb l'arpa per accedir a Isolda.

-Sinopsi.


Tristany, convertit en heroi al servei del rei Marc, mata el gegant Morholt, emissari del rei d’Irlanda. Ferit en combat, va a la deriva durant set dies i set nits en una barca, i els corrents el duen a Irlanda, on Isolda, la filla del rei, el cura sense saber qui és. Pressentint el perill, una vegada curat, fuig cap a Cornualla on el rei Marc el vol adoptar i li ofereix el seu regne. Però Tristany li ofereix d’anar a Irlanda a conquerir Isolda, la dama que serà la seva esposa. Allí de nou mata un drac i el rei es veu obligat a donar-li Isolda. És llavors que els joves beuen el filtre per equivocació. S’atreuen mútuament d’una manera irresistible i consumen l’acte amorós fora del matrimoni, i abans del casament d’Isolda amb Marc.
Comencen els amors clandestins, però seran descoberts i, consegüentment, condemnats. Poden fugir al bosc de Morois i viuen allí durant dos anys. Passat aquest temps, i per consell d’un ermità, Isolda torna a palau i Tristany s’exilia. Va acumulant proeses, però segueix turmentat per l’amor d’Isolda amb qui es troba de manera furtiva: entre disfresses, noms falsos…Tristany és ferit de mort i mana al seu amic i cunyat, Kaherdí, que vagi a buscar Isolda, l’única persona que el pot curar. Aquesta, sense pensar-s’ho navega cap a la Bretanya per trobar-se amb ell. Però Tristany, enganyat per la seva dona legítima, Isolda de les Blanques Mans, mor sense esperança perquè creu que la seva estimada no arriba. Isolda desembarca massa tard i mor, a la vegada, desesperada abraçant el cos del seu estimat Tristany.
Mort de Tristany i Isolda

-Temes.
La història de Tristany i Isolda és l'obra més coneguda de l'edat mitjana. Ja hem dit que és ofrmada per elements:

-Folklòrics.
-Misteri.
-Amor.
-Fatalitat.

Amb una gran evidència del conflicte tràgic de qui ha de triar entre les passions i el deure social (molt important d'aquella època). Tristany no pot defugir de la felicitat amb Isolda, però l'entorn li nega aquesta possibilitat: per culpa d'haver begut un filtre fatal, no pot mirar la dona del seu oncle sense ofendre'l per sempre.
El tema de l'adulteri és important, però encara ho és més la desmesura de la passió que senten. Unes comparacions amb altres amors reals i literaris són: Abelard i Heloïsa que foren amants reals, on destaquen les cartes d'amor i passió que s'enviaven des de la seva clausura. Igual que Tristany i Isolda, Píram i Tisbe, pel fet d'estimar-se, moriran. Vídeos i enllaços de relació:


divendres, 4 de novembre de 2016

LITERATURA LLATINA

POESIA LLATINA I ELS TRES TÒPICS: BEATUS ILLE, UBI SUNT I CARPE DIEM.
VIRGILI. HORACI.


Al s.III aC Roma es va convertir en un gran imperi, amb el domini mediterrani, i un govern civilitzat amb una democràcia molt hàbil. El món llatí és hereu del grec, varen continuar més que no imitar la cultura grega. Ho varen expandir, i tenien la religió amb un sentit més polític, encara donant importància als deus, i els homes lliures però amb unes lleis per damunt ells. Era un autèntic model d'organització actual. El prestigi de les obres gregues va marcar les adaptacions a les obres llatines. Al segle IV aC, el grec ja s'ha convertit en una llengua franca, útil per a les relacions diplomàtiques i per al coneixement de la literatura i la filosofia gregues. Del poble grec doncs. N'imitaran i divulgaran la majoria de manifestacions culturals que els puguin ser útils: el teatre grec, l'èpica, la mitologia, la filosofia, la religió i el domini de l'oratòria que els rics necessiten si volen triomfar en la vida pública romana.
Característiques:
 • Mateixes lleis o dret romà.
 • Xarxa de comunicacions.
 • Model urbanístic.
 • Llengua llatina.
 • Manifestacions culturals.
La literatura llatina, però, adapta la tradició grega a les seves necessitats i passa continguts i gèneres grecs pel sedàs de la seva manera de ser i de fer. Les característiques principals d'aquesta literatura clàssica que els romans convertiran en els fonaments de la literatura i de l'art, occidentals i universals són:
 • Manteniment dels gèneres canònics establerts pels grecs ( èpica, lírica i teatre) gràcies a traduccions, adaptacions..
 • Preferència pels gèneres que tenen una finalitat didàctica i que els permeten una major originalitat.
 • Creació d'algun nou gènere.
 • Predilecció per la sàtira moralitzant. La sàtira, sota la seva aparença còmica, també amaga una finalitat didàctica, una lliçó moral, que els poetes llatins solen dissimular amb elegància, agudesa i enginy.
 • Recerca d'un llenguatge sobri i auster que prioritza la utilitat i la claredat de la bellesa.
 • Apropiació i imitació de la mitologia grega com a font argumental de la majoria d'obres.
 • Establiment d'alguns dels tòpics o llocs comuns més coneguts de la literatura universal: el BEATUS ILLE, el CARPE DIEM..
 • Literatura amb molt de prestigi i vinculada estretament a l'Estat romà.
 • Literatura fonamentalment escrita i llegida per l'elit que es mou a l'entorn del poder, tant si és democràtic com imperial, moltes obres literàries estan plenes de referències concretes a personatges i a afers de la vida pública del moment.
Gèneres i autors més destacats:
 • INICIS (sIIIaC): El primer dels gèneres literaris que triomfa a Roma és la comèdia. PLAUTE (les seves comèdies són la delícia de la pleb romana) i Terenci (no té tant d'èxit perquè és massa elitista, reflexiu i refinat) adapten el model de comèdia nova de Menandre als costums i a la llengua llatina, igual que a Grècia les comèdies es representen aprofitant algunes festivitats. Els actors sempre homes i sovint esclaus.
 • De la tragèdia podem anomenar a Livi Andrònic.
 • Es donà més importància a la política romana, a l'art de la paraula, l'historiogràfic..
 • Els romans no eren aficionats a la narrativa, eren unes obres més científiques.
 • Més tard els romans es decanten per l'oratòria amb autors com Ciceró i la poesia individual amb escriptors com Catul a una poesia més individual, però ens centrarem més en l'Època Clàssica, i els autors : Horaci, Virgili i Ovidi, i la seva poesia.


La poesia va ser el gènere més important cultivat per Mecenes, deixa de ser cantada. L'hexàmetre homèric, típic de l'èpica antiga, el reserven per als poemes èpics, la poesia didàctica i les sàtires; l'ús dels hexàmetres dóna un to solemne, força expressiu, àgil i versàtil. En canvi la poesia llatina, esdevé personal i subjectiva: el poeta parla d'ell o fingeix que parla d'ell mateix. Les composicions poètiques solen anomenar-se odes.

El poeta més important fou Virgili, el qual es va introduir en el cercle literari de Mecenes i de l'emperador August, i les seves Bucòliques (Pastor de bous) que són de composicions breus sobre la vida pastoral que parteixen dels Idil·lis rústics del poeta grec Teòcrit. Virgili serà molt imitat per la literatura posterior. La bucòlica X és una ègloga que dóna forma a l'ideal de l'Arcàdia( ideal de vida retira, que més tard influirà autors com, per exemple: Garcilaso). Les Geòrgiques són quatre llibres que propugnen el retorn a la terra, exalten la vida camperola i com s'ha de conrear el camp.
L'obra més important de Virgili, és l'Eneida, un encàrrec que li va fer l'emperador August, amb la finalitat que el poeta exaltés el seu govern i explicàs els orígens divins de Roma (abans de morir Virgili creia que l'Eneida no estava finalitzada i va manar que la cremassin, però l'emperador August no ho va fer). Es tracta d'un llarg poema èpic, que explica l'origen mític de Roma, una clara imitació d'Homer pel contingut, i l'estil. Està lligat al destí de l'heroi troià Enees, personatge secundari de l'Odissea: ve a dir que el món romà prové del món grec.

El tòpic més destacat en el referent a Virgili és el '' Locus amoenus ''( lloc bell, arbres, naturaleza, font, flors, ombrívol, lloc apte per descansar). Horaci(68-8aC)
Fill d'un esclau alliberat, es va traslladar primer a Roma amb la família per poder accedir a les millors escoles i posteriorment, a Grècia per continuar la seva formació. Va acabar sent comandant d'una legió, però a la mort de Cèsar, va haver de fugir de Roma, i no va poder tornar fins el regnat de Octavi August. Estroncada finalment la seva carrera política, va acabar ocupant el càrrec de secretari del qüestor , que li va permetre viure amb certa comoditat, al cercle epicuri de Nàpols, va fer amistat amb alguns poetes reputats com Virgili. Els primers llibres que va publicar van ser les Sàtires, que són reflexions de tipus moral en què criticava els costums i els vicis de la societat contemporània sense caure en la invectiva punyent, d'aquí que els anomenés Sermones (xerrades), perquè va passant d'un tema a l'altre com si fos una conversa col·loquial. A les Epístoles, ell reflexiona, en forma de carta, sobre el fet poètic, la literatura romana i les seves relacions amb la grega, el paper de poeta i les exigències d'aquesta activitat. Però la poesia més perfecta la té a les seves Odes, una concordança perfecta entre pensament i expressió. La producció poètica d'Horaci es caracteritza pels seus esforços d'adaptació de la poesia grega a la llengua llatina i la recerca constant d'equilibri i perfecció estètica.
Els tòpics literaris més rellevants referents a Horaci són: El ''Beatus ille''(feliç aquell) a les Sàtires i les Epístoles, i el ''Carpe diem''(aprofita el moment) a les Odes.

 • de família noble
 • estudia Dret, obligat pel pare.
 • Va viatjar molt.
 • Poeta reconegut i d'èxit.
 • amic d'Horaci
 • fou exiliat per August no se sap ben bé per què. Es pensa que l'obra Ars Amandi anava una mica en contra de la “moralització” que August volia imposar.
OBRES


Aquí trobaràs els enllaços de presentacions sobre La poesia Llatina, Horaci, Virgili i Ovidi. A més uns vídeos amb els poemes de Virgili(Eneida) i Horaci.
dijous, 3 de novembre de 2016

Tòpics literaris i enllaços (literatura llatina)


TÒPICS CLÀSSICS

Alguns tòpics literaris

ALGUNS TÒPICS LITERARIS
 • Beatus ille: literalment, “feliç aquell”. Aquest tòpic enalteix la vida al camp, relaxada, lluny de preocupacions.
 • Carpe diem: literalment, “agafa el dia”, i en sentit figurat, “aprofita el moment”. És una invitació a disfrutar del present sense preocupar-se del futur. Apareix per primera vegada a Horaci. També s'empra amb un significat molt semblant el tòpic collige rosas, “agafa les roses”, fent referència més concreta a l'aprofitament i el gaudi de la joventut, ja que aquesta passa fugissera i al punt dóna pas a l'edat adulta, talment com una rosa, que un cop s'ha obert, dura uns breus instants plena de bellesa i tot d'una es comença a marcir.
 • Exclusus amator o παρακλαυσίθυρον: fa al·lusió al cant de l'enamorat que es veu rebutjat per la seva estimada i obligat a passar la nit fora, vora la seva porta tancada (παρὰ-κλαυσί-θύρον “al costat de la porta tancada”).
 • Locus amoenus: “lloc agradable”, consisteix, bàsicament, en la descripció idealitzada de la naturalesa, amb elements naturals que es repeteixen (prat, ombra, aus canores, rierol cristal·lí) i que té l'objectiu de crear l'ambient perfecte.
 • Militia amoris: “milícia de l'amor”, és un dels tòpics més fèrtils de la literatura eròtica i consisteix en concebre l'amor i totes les seves vicissituds com una empresa bèl·lica.
 • Mort igualitària: es refereix a l'actuació indiscriminada de la mort, que estableix la igualtat definitiva entre els homes, sense distingir classes, fortunes...”tots som iguals davant la mort”.
 • Non omnis moriar: “no tot moriré”, aquest tòpic fa referència a la immortalitat que l'autor espera aconseguir gràcies a la seva obra.
 • Remedia amoris: “remeis de l'amor”, la malaltia de l'amor té els seus propis remeis. Aquest és el motiu conegut com remedia amoris, on podem veure des dels més variats consells fins a receptes mèdiques.
 • Tempus fugit: fa referència al pas irremeiable del temps, que tot ho acaba. Sol aparèixer molt freqüentment en combinació amb el tòpic del carpe diem.
 • Ubi sunt?: el podríem definir com “què en va ser, d'allò?”. És una sèrie de preguntes retòriques sobre el destí de les persones que ens han precedit, i fins i tot de tot allò que van viure un dia (gales, amors, músiques, balls). És un tòpic connectat amb el tempus fugit i la mort igualitària: la mort arriba i ho iguala tot, només el record del passat roman.


VIRGILI: Geòrgiques

L'ENEIDA deVIRGILI


HORACI