dijous, 21 de febrer del 2013

SEGLE XIX: EL ROMANTICISME


 • ÍNDEX:
  • CARACTERÍSTIQUES.
  • LITERATURA ALEMANYA: GOETHE, SCHILLER, NOVALIS.
  • LITERATURA ANGLESA: BYRON, SHELLEY, SCOTT, KEATS.
  • LITERATURA FRANCESA: VICTOR HUGO, MADAME DE STAËL, CHAUTEAUBRIAND.
  • LITERATURA ITALIANA: MANZONI, LEOPARDI.

Llegeix la informació que trobaràs en el llibre de text i que també apareix continguda en aquests enllaços i completa les CARACTERÍSTIQUES del romanticisme:

Cap a la primera meitat del segle ...... apareix l'anomenat "Romanticisme", una nota etapa de l'art i de la sensibilitat. Des del punt de vista filosòfic (amb autors com ......) s'inicià un corrent més ........... i subjectivista de la metafísica, no fonamentat en la raó. Per exemple augmentà l'interès per temes absoluts com l'infinit, la immensitat, el cosmos i allò que sobrepassa la ........ humana. Es tracta d'una afirmació del ..... individual paral·lela a l'afirmació liberat de caire polític i econòmic. 
Aquest moviment va néixer a Alemanya i Gran Bretanya i es va estendre a tot Europa.
Així, la literatura romàntica valora les dimensions irracionals de la persona:
 • Els .............. Per exemple l'amor, ideal de l'escriptor romàntic i que el pot abocar a l'autodestrucció.
 • El ........ Es potencia la nocturnitat, el presagi, la visió onírica i és precedent del surrealisme. 
 • La imaginació. Es defensa l'originalitat individual per davant els cànons i models tancats. Així es valora l'exotisme i un desplaçament temporal, bé a un passat històric (sobretot l'edat .........) o a un passat personal (sobrevaloració de la ..............), i un desplaçament espacial (senten atracció per l'exotisme ..............).


La defensa de la llibertat o la individualitat condueixen a la valoració dels pobles i la seva idea nacional: 
  • dret de llibertat
  • identificació del poble amb la seva ......... i la seva cultura
  • Valoració de les ..........: per exemple es fan estudis i recopilacions de contes, llegendes, rondalles, cançons... 
  • S'inicien moviments d'ideologia nacionalista. Per exemple, processos polítics de separació (Grècia, Irlanda, Estats Units...) o de reivindicació nacional (Renaixença).  


   LITERATURA ALEMANYA 
 Com a estat, Alemanya no va néixer fins al 1870 i la llengua tenia un alt grau de dialectalització, a més de diferències de tipus religiós. Malgrat les dificultats inicials per bastir una literatura nacional, cap al segle XVIII i de la mà d'autors com Lessing es forjà un tipus de literatura seguint el model francès. 

El 1776 s'estrenà la peça teatral de Klinger Sturm und Drang ("Tempesta i assalt, impuls, empenta..."). Aquest títol fou el triat per anomenar un grup d'escriptors que demanaran un tipus de literatura de lluita i sentiment. Precedent del Romanticisme, es tracta d'un moviment literari alemany situat entre 1770 i 1790 i caracteritzat per cercar l'originalitat i l'espontaneïtat, pel subjectivisme, les passions individuals intenses i la irracionalitat.Prenen com a model Shapespeare en el seu vessant poèti i el seu geni creador. Defense la naturalesa coma força en canvi constant i com a marc per als sentiments dels autors. Defensen la llibertat davant de tot i s'enfronten al poder de la burgesia.
Dos anys abans havia aparegut l'obra de GOETHE Les desventures del jove Werther, de difícil classificació dins el classicisme, ja que aspectes nous que podríem incloure dins al món romàntic. 

Autors com els germans Jacob i Wilhelm GRIMM es dedicaren a recopilar contes i llegendes germànics, a més d'elaborar un Diccionari alemany i una Història de la llengua alemanya. 
Caldria anomenar Schlegel dins el cercle de teòrics i traductors de la nova literatura alemanya. 


 • GOETHE:
Realitza un breu esquema biogràfic de Goethe a partir dels vídeos i de la informació que puguis trobar.


 • SCHILLER (1759-1805)
   • POESIA: autor de l'Oda a l'alegria, musicada per Beethoven a la Novena Simfonia.

   • Teatre, destaca el drama romàtic Guillem Tell (1904)[pàgina 123].
   • Assajos sobre la creació literària: defensa una poesia subjectiva, sentimental i complexa.
 • HÖLDERLIN (1770-1843)
  • exaltació, patetisme i entusiasme
  • TEMA: realitat--->món ideal
  • Base: mite de la Grècia clàssica
  • TEATRE: tragèdia Empèdocles
  • NOVEL·LA: Hyperion
  • POESIA: himnes. P.e. Planys de Menó per Diòtima.
  • Pàgina 125.
 • FRIEDRICH VON HANDENBERG "NOVALIS" (1772-1801)
  • Influència de l'idealisme i punt de vista místic.
  • Novalis escriu, el 1798, que "ser romàntic és donar al que és quotidià un sentit elevat, al que és conegut la dignitat del que és desconegut, al que és finit la brillantor del que és infinit"
  • Himnes a la nit
  • Influeix molt en Joan Maragall
 • HEINE (1797-1856)
  • Poeta vinculat a París: pont literatura germànica i francesa.
  • Fon romanticisme i ironia
  • Llibre de cançons

  Literatura anglesa
Es considera que s'inicià el moviment romàntic a partir de la publicació de les Balades líriques de Wordsworth i Coleridge (1798)

Walter SCOTT (1771-1832) és el mestre de la novel·la de caire històric. Per exemple amb Ivanhoe.


KEATS (1795-1821)és un poema que destaca amb les seves Odes en què la veu poètica es transforma en l'objecte poetitzat. Per exemple "Oda a una àmfora grega", "A un rossinyol".
Llegeix l'"Oda a la melancolia" (pàgina 126) i "A un rossinyol" (pàgina 128-129) i ves realitzant les activitats. 

Lord BYRON (1788-1824)

Percy B. SHELLEY (1792-1822)

"Fill d’un aristòcrata, estudià a Eton i a Oxford, d’on fou expulsat perquè publicà The Necessity of Atheism (1811), pamflet que l’enemistà també amb la seva família. Les primeres obres palesen la influència de la novel·la gòtica, com Zastrozzi (1810), bé que molt aviat excel·lí en la poesia: publicà Original Poetry by Victor and Cazire (1810), conjuntament amb la seva germana Elizabeth. Influït per les idees de William Godwin , es féu portaveu poètic de l’anarquisme prebakuninià. El 1811 es casà amb Harriet Westbrook, de classe social molt inferior. Queen Mab (1813) és un exponent de les seves relacions, trencades quan fugí (1816) amb Mary Wollstonecraft, filla de Godwin. [Recordem que Mary Shelley és l'autora de Frankestein]. Poc després el cadàver de Harriet aparegué en el llac del Hyde Park londinenc. A Ginebra (1816) coincidí amb Byron i formaren un famós cercle de gran complexitat de relacions. La seva obra poètica continua amb Alastor (1816) i The Revolt of Islam (1817), on exposa la seva concepció de l’amor i de la societat. Després d’una temporada a Anglaterra, s’instal·là amb Mary a Itàlia, on escriví una obra teatral elisabetiana, The Cenci (1819) i Prometheus Unbound (1820), així com la famosa Ode to the West Wind . Adonais (1821), elegia a la mort de John Keats, parla de la seva pròpia mort i palesa la influència de Plató, Dant i Calderón de la Barca. També ell morí ofegat, a la badia de La Spezia. Deixà inacabada una obra, The Triumph of Life , i encara avui és tan discutit el personatge que creà com la densitat filosòfica de la seva obra poètica". (Extret de l'Enciclopèdia Catalana)

 


Literatura francesa
 • Madame de Staël (París 1766-1817) 
  • Quin tipus de literatura pren Madame de Staël com a model? 
  • Anomena el títol d'una novel·la seva.
 • Chateuaubriand (1768-1848): El geni del cristinisme
 • En narrativa hem d'afegir l'èxit de la NOVEL·LA DE FULLETÓ
  • En què consisteix la novel·la de fulletó?
  • ALEXANDRE DUMAS (1802-1870). Autor de ...
  • MÉRIMÉE autor de ...
  • LAMARTINE, MUSSET i, sobretot,
Visita també aquest enllaç: http://www.amediavoz.com/hugo.htm
Aquí també hi ha informació
Poesies de Víctor Hugo
 • Esquematitza la biografia d'aquest autor. 
 • A part de la literatura, quines branques de l'art va conrear?
 • Quins gèneres literaris conreà? 
 • Anomena i explica algunes de les seves obres més destacades:
  • Hernani (teatre)
  • Cr............. (........)
  • N.......... de Paris. (..........)
  • Els M.............. (..........)

Literatura italiana
El moviment polític i cultural d'unitat nacional s'anomena "..............". L'obra central d'aquest moviment és ............... de Manzoni i un dels grans autors italians del moment és Giacomo ......... (que tractarà sobretot la idea del tedi i la vanitat i admirarà la cultura clàssica). 
Llegeix el poema "L'infinit" de Leopardi (p. 132) i extreu-ne les característiques romàntiques.


Literatura espanyola
Espronceda
Bécquer

dimecres, 20 de febrer del 2013

2a meitat del segle XIX: REALISME I NATURALISME. SIMBOLISME


NARRATIVA

Llegeix la informació que trobaràs en el llibre (pàgines 142 a 153), mira el tema corresponent del CD i realitza les activitats següents.
La novel·la històrica heretada del romanticisme va començar a tractar la realitat del moment i així s'inicia el camí de la narrativa contemporània:
COSTUMISME ----> REALISME ------> NATURALISME
1. Característiques del costumisme:
 • Són "quadres": poc argument, traços i molta descr................
 • Personatges "tipus": amb poca ..................................
Realisme

 • Origen:
  • Avanços científics: ordre i progrés.
   • Darwin:
  • Pensament filosòfic: positivisme.
   • A.Comte:
   • C. Bernard:
  • Revolució industrial.
  • Poder de la societat burgesa.
  • Teories polítiques i econòmiques: esclat del pensament liberal.
 • Datació: 
  • El terme “realisme” apareix a la revista Mercure 1826 i es parla de la ................... de la naturalesa i de l'art de la ........... Però l'eclosió de la nova estètica realista no destaca fins el ........... amb l'exposició de Courbet anomenada "Le réalisme"
 • Estètica: -----> Stendhal: "una novel·la és un mirall que hom passeja al llarg d'un camí".
  •  Oposició als "excessos" romàntics.
  • objectivitat
  • versemblança
  • estudi i coneixement de la psicologia humana.
   • narrador omniscient
   • molta descripció
   • intent de reflectiu la realitat.


 • INICIS: NOVEL·LA FRANCESA.

En la literatura francesa Romanticisme i Realisme es manifesten de forma simultània. Per exemple el 1830, HUGO estrena Hernani i STENDHAL publica l'obra que s'ha considerat inici del realisme: El roig i el negre. Crònica del segle XIX.
   • STENDHAL, pseudònim de .............................. (1783-1842). Formà part dels exèrcits de Napoleó. 
    • "Una novel·la és un mirall que hom passeja per una carretera. Tan aviat reflecteix als vostres ulls l'atzur dels cels, tan aviat el fang dels tolls de la carretera."

Viu en ambients burgesos i aristocràtics de París i els reflecteix en la seva obra. Escriu obres de fulletó sota pseudònim i aconsegueix gran èxit. En elles retrata la vida del seu temps. Organitza la seva obra en “Estudis” i, per oposició a l'obra de Dant, anomena el seu projecte(ideat el 1833) Comèdia Humana: pretenia crear 137 novel·les, però només en va fer unes 95, de les quals hem de destacar Eugénie Grandet o Les il·lusions perdudes. Les obres de la Comèdia humana són independents, tot i que hi ha alguns personatges que apareixen en més d'una. Parla de l'ascens de la burgesia i el declivi de la noblesa, del poder dels doblers i de l'individualisme dels humans. Els seus caràcters són descrits minuciosament i la crítica social hi apareix. 
     Tot i que rebutja ser inclòs dins el realisme, la veritat és que es dedica a descriure la realitat des de l'objectivitat més estricta.
    • L'educació sentimental (refeta el 1869).
    • Madame Bovary (1857). Aquesta obra provocà un gran escàndol. Llegeix la informació de la pàgina 146 i de les pàgines 160 a 163 i redacta'n breument l'argument.


Treballador del diari "Morning Chronicle" es dedicà en principi als plecs de fulletó (Els papers pòstums delc Club Pickwick). Llavors, ja amb gran èxit, continuà amb novel·ls com Oliver Twist, Una cançó de Nadal, Davin Copperfield, Temps difícils...en què va anar descrivint els canvis de la societat contemporània i els seus records de la infantesa.

   • J. AUSTEN. Cerca alguns títols de les seves obres.

   • KIPLING: El llibre de la jungla.
   • O.WILDE (1854-1900): El retrat de Dorian Gray • LITERATURA RUSSA:
  • Anomena les obres més destacades i les seves característiques literàries.
   • DOSTOIEVSKI (1821-1881) Centrat en el dolor, hem de destacar d'ell obres com Crim i càstig, L'idiota o Els germans Karamàzov.
Iniciador: Émile ZOLA: Le roman experimental (1880)
Origen: positivisme + cientisme + determinisme.
Seguint el model experimental científic, la novel·la havia de ser una mena de laboratori científic per comprovar que la persona està determinada pel medi que l'envolta i per l'herència.

dimecres, 13 de febrer del 2013

SIMBOLISMETERME: aquest moviment fou anomenat per Moréas el 1886.
CONCEPTE: Es tracta, segons el DIEC2 d'un moviment artístic i literari, que s’inicia al final del segle xix, caracteritzat per l’ús d’objectes, llocs o personatges de la realitat visible com a símbols o representacions d’una realitat essencial, oculta, a la qual s’accedeix per la intuïció més que no pel coneixement racional.

CARACTERÍSTIQUES DE LA POESIA SIMBOLISTA: El poeta, vident de la realitat, intenta crear bellesa a partir de la poesia. 
 • Per tant, formalment se centra més en el suggeriment dels sentits que no en el significat literal. 
 • La temàtica bàsica serà l'"spleen" o tedi de la vida moderna, l'angoixa existencial, la malaltia, la ruptura de l'artista enfrontat a la societat, la imaginació i el somni... 
 • Originari del romanticisme i del panassianisme, tendrà com a figura central BAUDELAIRE. A partir d'ell s'han de destacar autors com MALLARMÉ, RIMBAUD I VERLAINE. Posteriorment, el simbolisme es resumeix i es dilueix en diferents opcions estètiques: postsimbolisme i poesia pura (VALÉRY i RILKE), AVANTGUARDISME (i SURREALISME) i DECADENTISME. 
BAUDELAIRE
MALLARMÉ (París, 1842-Vervins, 1898)
 •  A diferència de la majoria, manté una vida ordenada i es dedica a la docència d'anglès. 
 • Fa una poesia difícil a causa de les imatges (mitologia, referències als miralls, cristall...) i de la "poesia pura": les paraules ja no representen el món real, sinó que pretenen crear un món nou.
VERLAINE (Metz, 1844-París, 1896)
 •  A partir de formes tradicionals recrea una poesia molt musical amb expressions i mots especialment sonors (infantils, d'argot...).
 • El decadentisme de finals de segle agafarà mostra de les seves imatges: parcs i jardins abandonats, estàtues decrèpites, fulles mortes, màscares...
Seva és la prosa poètica "Els poetes maleïts", que dóna nom a tota aquesta generació.
RIMBAUD (Charleville, 1854-Marsella, 1892)
 • Arriba a París amb setze anys i ja ha escrit bona part dels seus poemes.
 • Uneix vida i creació: vol experimentar l'inconegut (al·lucinacions a partir de drogues, absenta, relacions sexuals de tota mena, ruptura amb la moral establerta, violència física...) per tal d'arribar a l'inconegut i convertir-ho en poesia. 
"Vull ser Poeta i m'estic esforçant a fer-me vident: no entendreu res, ni jo mateix sé si seré capaç d'expressar-vos-ho. Consisteix a arribar a l'inconegut pel desordre de tots els sentits. Els patiments són enormes, però cal ser fort, cal haver nascut poeta, i jo m'he adonat que són Poeta"
 • Poemes i altres textos provocadors, al·lucinants, enigmàtics, preludi del surrealisme posterior. 
 • Als 21 anys abandona la creació poètica i es dedica al tràfic d'or, armes i ivori a Àfrica.
Enllaços: 
 • BLOC "VA DE LITERATURA": http://literaturauniversaliescorbera.blogspot.com.es/2012/05/el-simbolisme-inicis-i-els-poetes.html
 • Blog Poemes al pati:  
http://poesia4patis.blogspot.com.es/2012/10/poetes-simbolistes-baudelaire-verlaine.html
 • Llengua i literatura catalanes (Escola Tecnos): http://www.xtec.cat/~fmota/lit.%20cat.%20batx/13%20simbolisme.htm