dilluns, 6 de maig de 2013

LITERATURA DEL SEGLE XX

EL SEGLE XX
 • Les avantguardes
 • Poesia del primer terç del segle XX: influència del neosimbolisme. Eliot, Rilke, Valéry, Pessoa, Kavafis.
 • Narrativa:
  • Les transformacions de la narrativa contemporània. Proust, Kafa, Joyce. La generació perduda. El compromís de l'escriptor
  • El boom de la narrativa hispanoamericana: Borges, Cortázar, García Màrquez.
 • El teatre de l'absurd: d'Ibsen a Ionesco. El teatre del compromís. Brecht, Beckett.
 • La literatura i el seu paper en la societat de consum.

diumenge, 5 de maig de 2013

Les transformacions de la narrativa contemporània


-->
SEGLE XX

 • Crisi novel·la realista--->Guerra Mundial---> progrés i tècnica no solucions---> irracionalisme, jo i món interior. 
 • Renovació de la novel·la: 
  • nous corrents de pensament (marxisme, existencialisme) 
  • + psicoanàlisi (Freud) 
  • + experimentació avantguardista.
Característiques:
 • irracionalisme
 • subjectivisme: introspecció psicològica
 • experimentació tècnica.
  + envant (a p. II Guerra Mundial) s'afegeix el compromís de l'escriptor / i el caos i l'absurd.

Temes: 

 • MÓN COMPLEX I CAÒTIC: complexitat del món. Antiheroi: home corrent, ple de dubtes, desesperació i angoixa existencial. 
 • MÓN INTERIOR (conflictes interns, crisi religiosa i de valors, relacions personals, sexualitat, sentit de l'existència...). 
 • CONDICIÓ HUMANA: preocupació pel factor existencial.
Tècnica:  

 • REVOLUCIÓ DEL JO: tendència al subjectivisme i la primera persona. Punt de vista habitual: narrador en primera persona.: monòleg interior o flux de consciència. Forma semblant a altres gèneres + confessionals. 
 • TRANSFORMACIÓ DE L'ESPAI I EL TEMPS: no hi ha linealitat. El temps és marcat per la vivència del personatge i els seus pensaments. Per això, hi ha salts temporals i flashbacks.Temps: desordenat a partir del record, psicologia del personatges....
 • COMPOSICIÓ SIMFÒNICA: diferents punts de vista. en alguns casos perspectivisme: diferents punts de vista (fragmentació).


LITERATURA FRANCESA

 • MARCEL PROUST: novel·la psicològica basada en el pas del temps, la memòria i l'evocació del passat.
LITERATURA ANGLESA

 • JAMES JOYCE: Ulisses. Inicia el model del monòleg interior (flux del pensament, sensacions, records,...), barreja de diferents registres... 

 • V.WOOLF: perspectives múltiples de la veu narrativa (+-com Joyce)
LITERATURA GERMÀNICA

 • KAFKA: exterioritza les tensions internes i exposa (de forma simbòlica) la pèrdua de la identitat humana i la incomunicació.