dissabte, 18 de gener de 2014

NEOCLASSICISME I IL·LUSTRACIÓ (s.XVIII)

Llegeix atentament tota la informació, mira els vídeos i els diferents enllaços i vés responent les preguntes plantejades:

INTRODUCCIÓ

1. Per què s'ha anomenat aquesta etapa "Segle de les llums"?
2. Quin dels autors següents és l'autor de la teoria del "Bon salvatge", és a dir, opinava que l'home és bo per naturalesa?
3. Quins dels autors següents participaren en l'elaboració de L'enciclopèdia francesa?
4. Completa el nom dels MOVIMENTS ESTÈTICS que es produeixen al llarg del segle XVIII:
-final del Barroc (R..............)---> Neo......................................-->Preroman.........................
5. Explica breument les característiques del Neoclassicisme coma  moviment estètic.

LITERATURA
6. Esquematitza breument els aspectes més importants de la vida i l'obra de Rousseau i de Diderot.


7. Extreu, dels enllaços proposats, un recull d'informació breu sobre la vida i les obres de VOLTAIRE (títols bàsics, temàtica) i la seva IDEOLOGIA filosòfica.
8. Llegeix la interessant informació sobre VOLTAIRE continguda en aquesta pàgina del BLOC AMB SWING

CÀNDID O L'OPTIMISME

Càndid ha estat qualificat de "conte filosòfic": un tipus de narrativa amb consistència ideològica i protagonitzada per un personatge, en aquest cas, optimista. Així Voltaire aprofita per ironitzar sobre la teoria de l'optimisme de Leibniz.
Viatge de Càndid

9. Si durant aquesta època comptam sobretot amb una prosa d'idees i de caire assagístic, sobretot, en la literatura anglesa comencen a aparèixer obres de ficció que preludien la novel·la contemporània. Escriu dues línies de l'argument o les característiques dels autors següents i de les seves obres més destacades: 
 • DANIEL DEFOE: ROBINSON CRUSOE  (1719) (En el llibre també trobaràs informació)
 • J.SWIFT: ELS VIATGES DE GULLIVER (1726)

divendres, 10 de gener de 2014

Activitats bloc 2: per lliurar dia 20 de gener

Redactau un text explicatiu a partir de cadascun dels següents enunciats. Se us facilita una mica l'esquema bàsic.


 1. Dolce stil novo. Dant i Petrarca.
 • Definició, lloc, data.
 • Característiques.
 • Autors destacats
 • Dant:
  • vida
  • obres
  • Divina Comèdia
   • característiques
   • estructura
   •  argument
 • Petrarca:
  • Vida
  • Obra
  • Importància: "petrarquisme"
2. El cicle artúric i la novel·la de cavalleries:
 • Introducció: matèria de Roma i Matèria de Bretanya
 • Matèria de Bretanya/ cicle artúric:
  • Definició, lloc, dates, orígens
  • Personatges
  • Arguments
  • Característiques
 • L'evolució de la Matèria de Bretanya:
  • Llibres de cavalleries ---> Novel·les cavalleresques. Característiques i comparació.
  • Exemple:  
   • El romanç de Tristany i Isolda
    • origen
    • personatges i argument
    • característiques