dimarts, 8 d’abril de 2014

SEGLE XIX

1. EL ROMANTICISME EUROPEU:
 • CARACTERÍSTIQUES:
 • ALEMANYA: GOETHE, SHILLER, NOVALIS
 • ANGLESA: BYRON, SHELLEY, SCOTT, KEATS
 • FRANCESA: VICTOR HUGO, M DE STAEL, CHATEAUBRIAND
 • ITALIANA: MANZONI, LEOPARDI

 2. LA NOVEL·LA
 • REALISME: 
  • CARACTERÍSTIQUES
  • AUTORS: AUSTEN, DICKENS, BALZAC, TOLSTOI, FLAUBERT
 •  NATURALISME:
  • CARACTERÍSTIQUES
  •  ZOLA
4. SIMBOLISME: 
 • BAUDELAIRE: lectura i anàlisi de Les flors del mal
 • MALLARMÉ, VERLAINE, RIMBAUD.